Systembolagets försäljningsstatistik (del 30) - Om ekoviner

 1. Wintermute
  Det rapporteras från lite olika källor att EKO-vinerna har blivit alltmer framgångsrika under de senaste åren. Jag vrider och vänder på siffrorna och ser vad jag hittar. Som vanligt utgår jag från den tillgängliga statistiken och tar inte ansvar för databaskvaliteten.

  Picture1.jpg
  Vi börjar med att titta på hur stor volymsandel av de olika vinkategorierna som är klassade som EKO. Genomgående har andelen varit under 10% fram till 2013 och därefter ökat till ~20%--35%; med undantag för Övrigt vin, som gått från 0% till knappt 10%.
  Picture2.jpg
  Tittar man på faktisk volym är det (på samma sätt som för allt vin, inklusive o-EKO) Rött som är dominerande, följt av Vitt och Mousserande.
  Picture3.jpg
  Lyfter man ut de länder som hade störst volym EKO-vin under 2009--2018 (som hade ~90% av den sålda volymen), och räknar ut hur mycket av deras totala volym som var EKO, blir bilden som ovan. Argentina sticker onekligen ut en smula, med mer än 50% sedan 2013.
  Picture4.jpg
  När man plottar faktisk volym har Italien och Spanien mer än halva marknaden.
  Picture5.jpg
  För att bilda mig en uppfattning av vilken sorts produkter som har föranlett volymökningen plottar jag volym (prickarna) för EKO och o-EKO samt medelliterpris (strecken; EKO är den streckade linjen; o-EKO är den heldragna). För Mousserande kan man observera följande:
  1) Medelliterpriset för EKO rasade från 2009 till 2010 (250 SEK/liter till 100 SEK/liter); mer om det senare
  2) EKO-vinerna är i medel billigare än o-EKO
  3) EKO-volymen var nära 0 fram till 2013, men har ökat en hel del sedan dess
  4) Även o-EKO-volymen har ökat ganska dramatiskt.
  Picture6.jpg
  För Rosé kan man notera följande:
  1) Medelliterpriset för EKO har legat hyfsat konstant runt 90 SEK/liter sedan 2011
  2) EKO-vinerna är under 2010--2016 i medel dyrare än o-EKO
  3) EKO-volymen var nära 0 fram till 2013, men har ökat en hel del sedan dess
  4) EKO har tagit volym från o-EKO.
  Picture7.jpg
  För Rött kan man notera följande:
  1) Medelliterpriset för EKO och o-EKO har ökat sakta under perioden
  2) EKO-vinerna kostar samma som o-EKO
  3) EKO-volymen var måttlig fram till 2013, men har ökat en hel del sedan dess
  4) EKO har tagit volym från o-EKO.
  Picture8.jpg
  För Vitt kan man notera följande:
  1) Medelliterpriset för EKO och o-EKO har ökat sakta under perioden
  2) EKO-vinerna kostar lite mer än o-EKO
  3) EKO-volymen var måttlig fram till 2013, men har ökat en hel del sedan dess
  4) EKO har tagit volym från o-EKO.
  Picture9.jpg
  För Övrigt kan man notera följande:
  1) Medelliterpriset för EKO och o-EKO har ökat sakta under perioden 2012--2018
  2) EKO-vinerna kostar mindre än o-EKO
  3) EKO-volymen var måttlig fram till 2013, men har ökat en hel del sedan dess
  4) o-EKO har minskat en hel del under perioden
  Picture10.jpg
  Åter till Mousserande. 2009 var 35% av volymen champagne. 2010 och framåt var den siffran 3% eller mindre. Under 2011--2012 var Venetien helt dominerande (Prosecco). Det förklarar prisdroppet.
  Picture11.jpg
  Jag låter den andel som topp 3 har av den totala volymen vara ett mått på hur stort utbudet är. Bilden visar att utbudet ökar.
  Tittar man djupare ser topp 10 ut såhär:
  2009: 4 BiB (3 röda, 1 vit); 6 helflaskor (5 röda, 1 vit)
  2018: 9 BiB (6 röda, 1 rosé, 2 vita); 1 helflaska Prosecco.

  Eventuella slutsatser överlåter jag till andra att dra.

  Dela artikeln

  Stefan J, Omar Khayyam, LarsW och 1 annan gillar detta.

Kommentarer

To view comments, simply sign up and become a member!