Systembolagets försäljningsstatistik (del 42) - Köper vi bättre viner? 2020

Betyg:
5/5,
 1. Wintermute
  "Det handlar om pandemieffekter, att resandeinförseln i
  stort sett är noll,restaurang och krogbesöken minskat,
  men också om ett fortsatt fokus från kunderna att köpa
  lite dyrare varor av bättre kvalitet
  "
  Magdalena Gerger, Systembolagets VD​

  Vi hör regelbundet utsagan att vi får ett ökat kvalitetstänkande gällande vin. Nyligt kom det från Magdalena Gerger, Systembolagets VD. Men är det verkligen så? Jag försöker bryta ned frågan och, visst är det så att vissa dyrare viner har ökat och andra billiga viner har minskat, men jag skall kisa, backa några steg och försöka se helheten. Vanan trogen skapar jag mig en modell som kanske kan vara svårbegriplig, men jag försöker förklara. I analysen finns bara de viner med som har samma namn och artikelnummer 2019 och 2020. Det motsvarar ~90% av volymen.
  Picture1.png
  Vi börjar med Mousserande.
  • Stapeln längst till vänster är medelpriset under 2019
  • Stapel 2 (Pris 19 Vol 20) visar vad medelpriset hade varit 2020, om priserna inte hade ändrats
  • Stapel 3 (Pris 20 Vol 19) visar vad medelpriset hade varit 2020, om fördelningen av vinerna hade ändrats, men inte priset
  • Stapel 4 visar medelpris 2020.
  Om stapel 1 och 2 är lika höga kan det betyda att vi köper samma viner båda åren; eller att vi ökar vår konsumtion av "viner som är 10 kronor dyrare" lika mycket som vi ökar vår konsumtion av "viner som är 10 kronor billigare".
  På samma sätt, om stapel 1 och 3 är lika höga kan det betyda att vinernas prissättning inte har ändrats.
  Allt annat oändrat, skulle "
  fokus från kunderna att köpa lite dyrare varor av bättre kvalitet
  " synas som en skillnad mellan stapel 1 och 2.​
  Så: för Mousserande ser det ut som att medelpriset har höjts från 157 till 158,5 kr/liter. Detta möjligen som en följd att att varorna har fått högre pris.
  Picture2.png
  För rosé är stapel 2 lägre än stapel 1. Det betyder att vi har valt att köpa billigare vinsorter. Detta balanseras av att priserna har stegrats.
  Picture3.png
  Trenden för rött är samma som för rosé.
  Picture4.png
  Så även för vitt.
  Picture5.png
  Och för Champagne.
  Man kan naturligtvis kolla per land också. Då har jag faktiskt hittat några där vi har valt dyrare viner.
  Picture1.png
  För Frankrike och mousserande till exempel, kommer medelprishöjningen lika mycket från vinval som prisstegring.
  Picture2.png
  Så även för mousserande från Australien.
  Picture3.png
  Speciellt fint är det för mousserande från Bulgarien. Hela medelprisökningen (som är något under en promille) kommer från vilka viner vi väljer.
  Picture4.png
  För mousserande från Italien är det sämre. Vi väljer den billigare produkten...
  Picture5.png
  Vitt vin från USA är ett annat exempel på där vi väljer en dyrare produkt; så det finns exempel.

  Om vi kliver in i detaljerna, där djävulen som bekant bor, kan det se ut såhär för Mousserande.
  Ökning vinval, är de förändringar i köpmönster som påverkat medelpriset mest. Vi har tydligen köpt mer Guldkula, vilket har gjort att medelpriset för mousserande har ökat med 49 öre. Nästa rad visar att vi har minskat våra köp av Pizzolato Spum..., så att dess sänkande av medelpriset har minskat med 44 öre.
  Minskning vinval funkar på samma sätt.
  Ökning pris, tolkar vi som att prisökningen av Moët & Chandon har höjt medelpriset för samtligt mousserande med 16 öre.
  Picture6.png
  Det är svårt att dra några slutsatser för just de detaljerna, så ni slipper se dem för övriga kategorier.

  Avslutningsvis kan vi titta på topp 60 för 2020. Det motsvarar 35% av den totala volymen. 57 boxar, en Cava, en Prosecco och en tetra.
  Picture7.png
  Motsvarande för 2019 är 56 boxar, två Cava och två Prosecco.
  Picture8.png
  Sammanfattningsvis: Det finns öar där vi faktiskt väljer allt dyrare viner, men överlag är det inte så.

  Dela artikeln

  Vera Wind, matage, rnnbck och 6 andra gillar detta.

Kommentarer

To view comments, simply sign up and become a member!