finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

 • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Senaste material av A

 1. A

  Idag dricker vi

  SV: Idag dricker vi Meerlust Rubicon. Gott!!!!
 2. A

  Era senaste vininköp.

  SV: Era senaste vininköp. Senaste ner i källaren var en låda La Poja 2001 i tisdags. Har inte hunnit med mer denna veckan. Förra veckan inhandlades främst Amon-Ra 2005.
 3. A

  Stora middagstråden

  SV: Stora middagstråden Krug, jobbar sent? Mest inlägg tycker jag... Varför inte gå hem istället?
 4. A

  Per Morberg

  SV: Per Morberg Floyd 2?
 5. A

  La Poja

  SV: La Poja Krug, Har du provat 2000? Har en låda av dessa men aldrig provat. 01 har jag haft i glaset med stort behag flera gånger, men de lådor jag har av denna får nu ligga med haspen på....
 6. A

  La Poja

  Just lagt ännu en låda av 2001 i källaren. Detta är ett vin som ingen kan kan bli besviken på.....
Toppen