Troféer som cabreo har fått

cabreo har inte fått några troféer än.