finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Sökresultat

  1. M

    Anka!

    SV: Anka! Jag är ny på forumet och hittade denna tråd av en slump, kanske är den för gammal men jag svarar ändå. CONFIT, lätt att laga om man har lite tid. Krydda anklåren, låt dem ligga över natten. Borsta av kryddorna och confitera i ankfett ca 100grader 6-8h. lägg i en halv vitlök som kokar...
Toppen