finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

 • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Sökresultat

 1. Martin Berggren

  Vinkonsument! - Hjälp studenter med en enkät

  Hej, Fick följande från en grupp studenter vid Hyper Island. Jag har redan svarat, tog 3 minuter. Bra frågor!
 2. Martin Berggren

  Topp 7 vinregioner i din källare?

  Jag kikade runt lite i min källare i Cellartracker och slogs av hur den domineras av sju vinregioner. Skulle vara kul att höra lite om hur era källare ser ut och i vilken riktning de är på väg. Enkelt om man använder CT med denna länk (Summarize by... Region -> Group by: Region -> Sort column...
 3. Martin Berggren

  CAV0015 - Förhandsinformation

  Förhandsinformation CAV0015 Det har förekommit önskemål på forumet om att vi ska avslöja lanseringarna redan innan släppet, så att man som vinnörd har möjlighet att läsa lite på egen hand. I de allra flesta fall är det inte nödvändigt då jag hoppas ha fått en tillräcklig tilldelning så att det...
 4. Martin Berggren

  Initial/Initiale - någon som kan storyn?

  Rätt säker på att jag sett bägge stavningarna. Någon som vet mer?
Toppen