finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

 • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Sökresultat

 1. Jimmy Forsman

  Hjälp med information hur jag enkelt kan hitta när en leverantör bytt producent.

  Det enklaste sättet är att kontakta SB:s kundtjänst, du kan till och med få informationen över chat om jag inte missminner mig.
 2. Jimmy Forsman

  Kommentarer till krönikor [i olika medier]

  "When France went to war in 1914, troops were only issued water, but the army quickly began issuing a daily wine ration as early as September 1914. This consisted of pinard (sometimes translated as “plonk”), which was a low-quality red wine. Generally, poiluswere issued with ½ liter of pinard...
 3. Jimmy Forsman

  Bra Frukt.

  Det är naturligtvis alltid bra att försöka hålla nere transporter och äta närproducerat i så stor utsträckning som möjligt, men att nedbrytningsprocessen (jag är lite oklar exakt på vad du menar med nedbrytningsprocessen här; förruttnelse? – mognadsprocessen är ju i sig en form av...
 4. Jimmy Forsman

  Dear Wine Maker

  Jag fann hela grejen underlig, men det är ju danskt så det är väl som det brukar vara. Men om man har ok med deg och känner att man vill dricka ett par glas ok vin om dagen till maten och inte oroar sig för att dricka samma vin så är det säkert toppen. Lite Kicki Danielsson+
 5. Jimmy Forsman

  Dear Wine Maker

  Snubblade över Dear Wine Maker i Fajsbökflödet idag via en gammal bekant från min tid i vinbranschen som var glad över att presentera sitt samarbete med dem. Konceptet, som jag tolkar det, är att låta "privatpersoner handla direkt från vinmakarna", inget nytt i det. Det är också "små...
 6. Jimmy Forsman

  Precisionsvågar.

  Perfekt när man vill portionera upp redningen i små praktiska 1g plastbollar
 7. Jimmy Forsman

  Objektiv kvalitetsbedömning av vin

  En förtjusande variant av den gamla klassiska (och smärtsamt verkliga) "om du måste fråga vad den kostar så har du inte råd."
 8. Jimmy Forsman

  Objektiv kvalitetsbedömning av vin

  Det är Rilke, översatt av Malte Persson (Valda Dikter, Ellerströms Förlag, 2020; samlingen är ett förtjusande litet urval av Rainer Maria Rilkes produktion.), sista strofen från "Flamingor". I spegelbilder, som av Fragonard. blir vitt och rött hos dem dock återgivet så bristfälligt som det blev...
 9. Jimmy Forsman

  Objektiv kvalitetsbedömning av vin

  "Voljären kraxar då av avundsjuka; men de, som sträckt på sig förvånat, följer envar sin egen väg in i det drömda."
 10. Jimmy Forsman

  Google Analytics

  Gick in och gjorde en snabbkoll precis. Det verkar som att en ökad anpassning mot mobil kan vara en idé. :)
 11. Jimmy Forsman

  Google Analytics

  Sprang över detta då jag surfade in på Tidningen Som Inte Ska Nämnas Vid Namn. Nu har vi ju Google Analytics installerat på forumet (om det inte tagits bort tämligen nyligen). Är det någonting som används till något idag? Naturligtvis borde man ha insett att analyticsdata säljs vidare, men om vi...
 12. Jimmy Forsman

  Objektiv kvalitetsbedömning av vin

  Dina "objektiva mätbara skillnader" kan på sin höjd avgöra om ett vin exempelvis är våtare än ett annat vin. För att kunna avgöra om väta är en kvalitetsfaktor så måste du jämföra viner av olika våthetsgrader mot varandra och hur de har poängbedömts. Först då kan du få en idé om vätan är direkt...
 13. Jimmy Forsman

  Objektiv kvalitetsbedömning av vin

  Att det är ett demonstrativt felaktigt påstående räcker det med att titta på Bordeaux årgång 1982 och dess i det närmaste mytologiska status i vinkretsar, eller för den delen Krug 88 och dess presentation i det här forumet. Att någonting är en "klassiker" förutsätter inte att det är bundet i en...
 14. Jimmy Forsman

  Objektiv kvalitetsbedömning av vin

  För att herrarna @Crist(al)ian 77 och @Mattias Schyberg ska kunna förlikas i sina tankar så måste de finna en gemensam värld att debattera inom. Om vi väljer den värld där vi alla lever och verkar (och inte något evigt – vare sig metafysiskt evigt eller som en kosmologisk konstant), utan den...
 15. Jimmy Forsman

  Objektiv kvalitetsbedömning av vin

  Jag vet. När jag såg mitt eget misstag så kunde jag inte längre ändra, pga. några jäva uppstarts har tagit bort mina adminrättigheter...
 16. Jimmy Forsman

  Objektiv kvalitetsbedömning av vin

  Då har du trampat in i solipsismen, vilket naturligtvis för med sig sina egna problem. :) Men det är fint, ändå, att forumet upprätthåller en tradition med uråldriga anor. Russel sammanfattar problematiken väl i "History of western philosophy när han avhandlar atomisterna: The atomists, unlike...
 17. Jimmy Forsman

  Objektiv kvalitetsbedömning av vin

  Om vi går tillbaka till Husserl så är det intersubjektiva världsskapande, i meningen att det är genom den intersubjektiva upplevelsen av ett objekt – alltså insikten om att den också "ses" av en Annan – som vi kan bilda oss en uppfattning om något/vad som helst. Intersubjektiviteten är alltså...
 18. Jimmy Forsman

  Vad vilja Finewines.se?

  Detta öppnar för en intressant diskussion om ords betydelse kontra personlig tolkning av mening (och såklart underförstådd mening). Ordet har väl i dagligt tal två betydelser, "idiot" som i den tidigare diagnosen och "idiot" som obildad (ett idiotiskt påstående). Den förstnämnda definitionen...
 19. Jimmy Forsman

  Vad vilja Finewines.se?

  Den som lever under illusionen av att någon plats, allra helst ett diskussionforum online, ska vara en "safe place" gör nog sig själv en större tjänst genom att lägga sina pengar på terapi snarare än internetuppkoppling.
Toppen