finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

argentina

  1. Ejdern

    Argentinska årgångar (rött vin)

    Jag undrar om någon eller några här på forumet har koll på hur de argentinska vinåren har varit. Enligt Systembolagets Årgångstabell kan man enbart se 2018 och 2019. Jag skulle gärna vilja veta från och med 2010 och uppåt om någon har koll på de. Vinner dessa viner på lagring och i så fall är...
Toppen