finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

bandol

  1. Vinia

    La Bastide Blanche på Magnum

    Hej på er! Under Augusti lanserade vi La Bastide Blanche 2020 på magnumflaska efter att i flera år fått förfrågan om det är möjligt. Just nu har vi 2019 kvar ute i butik (av 750ml flaskan) men om någon vecka så bör både hel- och dubbelbutelj ha samma årgång, 2020. Stephane Bourret, vinmakare...
Toppen