finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

glasprovning

  1. Christer J

    Riedel i Götet 3dec

    kopierat från ett mail från Vinunic. Riedelprovning i Göteborg Riedelglas är välkänt världen över och anses vara marknadens allra främsta. Glasen är specialdesignade för att lyfta fram varje vins unika doft och smakegenskaper. Välkommen till en inspirerande provning tillsammans med Matt...
Toppen