finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

honolulu

  1. StefanAkiko

    Tips önskas på bättre än Restauranger vid Waikiki Beach (Honolulu)

    Som mer eller mindre vanligt under sensommaren, beger vi oss på en långhelg till Honolulu nu på torsdag. Tiden bara flyger! Vi har tidigare undersökt ett antal av Waikikis restauranger, men delar inte den amerikanska smaken att en köttbit skall väga MYCKET och vara stekt i *urk* smör. Vi har...
Toppen