finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

middag

  1. Crist(al)ian 77

    1995 Horistontal med Måns Backlund

    Stockholmarna provar Vilmart och lundaborna kör Cristal men för att återställa ordningen så blev det lite mat och champagne i Göteborg också. Efter några års väntan var det äntligen dags för en provning av ett av de minst nämnda eller åtminstone provade toppåren i Champagne, nämligen 1995. Maten...
Toppen