finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

presentförpackningar

  1. Crist(al)ian 77

    Kartongöverlåtatråden

    Kärleken till kartonger och presentförpackningar varierar mellan medlemmar och över tid. Själv tycker jag numera som konservativ gubbe att det är väldigt irriterande med dubbelt så stora och tunga lådor, som tar dubbelt så lång tid att packa upp. Fast känns ändå alltid lite ovärdigt att slänga...
Toppen