finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

 • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

riesling

 1. Michael_M0!

  Tråden om Riesling

  Vad som ursprungligen var en privat PM-tråd på annat ämne kapades av Riesling-törstande medlemmar på forumet. Kanske vore det därför lägligt att ha en tråd om Riesling, som någon föreslog, där fler kan få ta del av tips och diskussion. *Poke* @Bror, @Sebran, @The Wall, @Patrik Sellin...
 2. Christer J

  BYOB-Riesling

  Jag skulle tycka det vore roligt och intressant att ordna en/flera BYOB-Riesling för max 6 personer i Göteborg. Finns det intresse för det bland forumets medlemmar?
Toppen