finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

wifi

  1. M

    Mäta temperatur på avstånd.

    Hej! Jag har en vinkällare under en byggnad på tomten. Har någon bra tips på termometer där jag kan läsa av temperatur trådlöst? Wi-Fi räcker inte till källaren tyvärr och vill helst inte betala månadsabonnemang för 5g eller liknande. Avstånd mellan hus och vinkällare är ca 30 meter. Jag...
Toppen