Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Äta bra i Vancouver och Chicago

kayaker

Cyklist
SV: Äta bra i Vancouver och Chicago

Alinea i Chicago. Det brukar dyka upp lediga bord lite då och då. Om man kan rycka in med kort varsel, dvs. samma kväll, så går det alltså att fixa.
 

Elvis

Medlem
SV: Äta bra i Vancouver och Chicago

Jag har inte varit i Vancouver men har många kolleger därifrån som alltid brukar tala väl om sushiutbudet.
 
Toppen