Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Alkoholvanor i vinmonopolsdrivna land

Mattias Schyberg

Administratör
Monopol för folkhälsan, vilket totalt jädra skitsnack! Inget nytt under solen, men WHO lanserade 2012 en rapport kring alkoholkonsumtion och (o)vanor worldwide, där det finns mycket svart på vitt hur det verkligen ser ut i världen...

De nordiska länderna med vinmonopol har ett mer hälsovådligt drickande än de flesta övriga länder i världen. I stort är det bara Ryssland (och en del andra, Kalifornien förvånar här genom att vara värre än oss) som står ut som värre. Visst, vi tillhör väl det där 'brännvinsbältet', men i dagsläget känns det mer som att det allt handlar om är att vi behöver lära oss att förtära alkohol under mer 'normala' vardagssituationer (avdramatisering) för att få ett vettigare och sundare drickande. Detta har till och med lilla Danmark lyckats åtadkomma, mest troligt på grund av en sundare och mer liberal syn på alkohol.

Men om vi ser på saken ur ett annat perspektiv: Vi har en stark tradition av att dricka kopiöst på helgerna för att sedan hålla oss ifrån alkohol under veckodagarna. Vad som är orsaken till detta är svårare att sia om, men monopolet lär i alla fall inte öka chansen att ändra på denna vana, snarare tvärtom.

Hmm, nästan att det är dags att överväga att flytta till Danmark. Det är ju så nära, samt så är livet som vinnörd mest troligt avsevärt roligare där. :)

Se även @vininfo.nus blogg som är källan och inspirationen till mina tankar: https://vininfo.wordpress.com/2014/03/27/mindre-harmfullt-drickande-i-medelhavsregionen-2/
 
Last edited:
Toppen