Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

BYOB i Stockholm Lista

Bastardo

Medlem
Det beror på om vi menar vinet eller regionen.


Så: när vi dricker madeira, dricker vi ett vin från Madeira.
Det är ju underförstått att det syftar på vinerna från Madeira och inte regionen och ska således skrivas med gemener. Att prova olika stilar är väl syftet med en provning?
Ni har inte fattat vad jag syftar till: i texten är ordet madeira felstavat! :) ”En årgång (+distrikt), vertikal, producent, maderia, el dyl?”
Men jag har förstått sedan länge att just det ordet skrivs ofta fel, men om det finns en möjlighet att korrigera texter, varför gör man inte det? Jag rättar till mina texter nästan så länge det är möjligt för att få det så korrekt som möjligt. Just saying. ;)
 
Last edited:

Silex

Medlem
Ni har inte förstått vad jag syftar till: i texten är ordet Madeira felstavat! :) ”En årgång (+distrikt), vertikal, producent, maderia, el dyl?”
Men jag har förstått sedan länge att just det ordet skrivs ofta fel, men om det finns en möjlighet att korrigera texter, varför gör man inte det? Jag rättar till mina texter nästan så länge det är möjligt för att få det så korrekt som möjligt. No pun intended. ;)
Jag tycker att det kan vara viktigt att korrigera om det finns möjlighet att en felskrivning leder till missförstånd (i alla fall i ett inlägg på ett forum - i t ex ett formellt brev bör man naturligtvis undvika alla fel). I det här fallet har jag svårt att tolka det på annat sätt än att den som skrev avsåg att skriva madeira.
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Ni har inte fattat vad jag syftar till: i texten är ordet madeira felstavat! :) ”En årgång (+distrikt), vertikal, producent, maderia, el dyl?”
Men jag har förstått sedan länge att just det ordet skrivs ofta fel, men om det finns en möjlighet att korrigera texter, varför gör man inte det? Jag rättar till mina texter nästan så länge det är möjligt för att få det så korrekt som möjligt. Just saying. ;)
Vad har det i den här tråden att göra?! Sluta med offtopic!!!!
 
Toppen