Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Cha Figeac, på väg mot avgrunden eller mot succé?

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
I denna artikel beskrivs bla att Michael Rolland from 2013 kommer vifta sitt magiska silversvärd över deras produktion. Min gissning är att många gamla fans kommer undvika detta vin framöver, medan RP (änteligen?) kommer börja ge dem de poäng många anser att de redan borde fått...

Kanske fler upptäcker fantastiska Figeac snart?
Höga poäng för ju med sig en sådan tendens...
image.jpg
 
Toppen