Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Dagens tips - Senaste materialet på forumet

Kanske den enda funktion som många av oss saknar från vår gamla plattform är möjligheten att få en bättre översikt över det senaste materialet.

En funktion som kan användas är, Senaste aktivitet: Aktivitetsström för alla medlemmar på finewines.se. Det ger, om än inte samma översikt som tidigare, ändå en ganska bra översikt över var som skrivits på forumet.

Capture.PNG
 

Emanuel

Instagram; Swedish Champagne Dude
Eftersom denna funktionen hamnat lite i skymundan kanske man på grund av dess förtäfflighet kan överväga att sätta den redan på förstasidan med den andra välanvända läkarna?
 
Trådskapare
A
Eftersom denna funktionen hamnat lite i skymundan kanske man på grund av dess förtäfflighet kan överväga att sätta den redan på förstasidan med den andra välanvända läkarna?

Ska titta på det, blir under/efter helgerna. Vet inte om/hur det går att göras
 

Emanuel

Instagram; Swedish Champagne Dude
Ja, samla gärna ihop det som är mer avancerat och behöver skruvas på så kan jag i så fall kolla med min gode vän om han kan göra en insats. -Det förutsätter förstås att källkoden är öppen sedan är det mest bara PHP-pyssel om jag förstått det hela rätt...
 
Toppen