Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Den Svarta Listan

Jimmy Forsman

I det stora hela tämligen meh...
WoW news har börjat med personliga krönikor, och först ut var Johan Franco Cerceda, hans ämne var "Den Svarta Listan":

Det finns en märkbar rädsla i branschen för Systembolaget. I mitt yrkesverksamma liv som journalist och med fokus på dryckesindustrin i Sverige, märker jag alltför väl hur många importörer hukar inför det statliga detaljhandelsmonopolets mäktighet. Vid känsliga frågor har många förvisso synpunkter, men inte att torgföra. En av de vanligaste kommentarer jag får höra är ”…men det här stannar mellan oss”.

Jag har frågat mig själv varför många gånger. Visst respekterar jag denna hållning, men jag är samtidigt förundrad. Det är klart att man är mån om en vänskaplig affärsrelation till det väldiga monopolet, men att då samtidigt lägga band på sig tyder på att det affärsmässiga mellan sitt företag och Systembolaget knappast är i balans. Eller är det verkligen så att den som öppet kritiserar Systembolaget riskerar att falla i onåd?

Jag hör ofta talas om den svarta listan. Det är en förteckning över de leverantörer som strular vid exempelvis offertsvar. Hamnar man där kan det, enligt branschfolk, stjälpa hela företaget.

Jag vet inte om den listan finns, ingen har sett den. Hur det än är med dess gäckande existens tycks den emellertid mycket konkret finnas i branschens medvetande. Och det är allvarligt. För alla parter.

Systembolaget har signalerat öppenhet alltsedan den stora muthärvan uppdagades för en handfull år sedan och man säger sig vara mån om relationen till leverantörerna i landet. Den gamla, fundamentalistiska monopolådran har pensionerats eller blivit utbytt. Nu träder en ny generation monopolister fram och märkligt är det hur snabbt de anpassar sig i rollen. Vi bestämmer, ni levererar, om vi vill det, är attityden. Många leverantörer jag pratar med menar att kommunikationen är enkelriktad från palatset på Kungsträdgårdsgatan i centrala Stockholm, att bolaget är extremt svårjobbat, men att själva kritisera statens bolag, nej tack, det här stannar mellan oss.

Exempel: Nyligen har Lagena höjt sina plockpriser med 100 procent. Det innebär att hanteringen av en enstaka flaska från beställningssortimentet kostar 50 kronor (sic). Och tyst äro det i leden. Ingen kritiserar, några omförhandlar, om det ges tillfälle, någon kanske byter distributör, diskret, utan att riskera att hamna på ”svarta listan” för den sakens skull, för eventuell illojalitet.

Kanske är det en strategi från Systembolagets sida att hålla stånd mot moderniteten utanför gallergrinden, öppenhet eller ej, att tvivla på samtalet som affärsidé redan innan någon gjort sin röst hörd, även om det förvisso sker förändringar. För ingen rök utan eld, eller?

Här har Systembolaget en grannlaga uppgift framför sig att övertyga om: dels listan som fantasifoster, dels, följaktligen, att vem som vill ska få kritisera, utan rädsla.

Anitra Steen och Systembolaget svarade naturligtvis på dessa oerhörda anklagelser:

I Systembolaget läser vi med intresse WOW ProNEWS för att bla ta del av synpunkter och kritik på vår verksamhet. Det är viktigt för oss att följa vad som händer i branschen. Men de beskyllningar som Johan Cereceda kommer med i sin krönika (WOW nummer 3) är ett lågvattenmärke.
Anitra Steen, VD, Systembolaget

Anitra Steen, VD, Systembolaget

Han påstår utan skuggan av bevis att det skulle finnas en ”svart lista över leverantörer”. Någon sådan lista existerar givetvis inte . Det är allvarligt att slänga ur sig den här typen av ogrundade beskyllningar.

Cereceda talar om att det finns en massa kritik som leverantörerna inte skulle våga framföra öppet. Men vi gör också systematiska undersökningar bland våra leverantörer där man anonymt kan framföra sina åsikter. I den senaste undersökningen fick vi 70 i Nöjd Leverantörsindex. En ökning med hela sex enheter jämfört med föregående mätning. Detta är ett mycket bra betyg och säger något annat än Cerecedas tal om utbrett missnöje. Vi fortsätter att utveckla och förbättra dialogen med våra leverantörer.

Till syvende och sist är det också så att konkurrensneutraliteten kräver att vi förhåller oss på ett likvärdigt sätt i förhållande till alla våra leverantörer. Jag inser att det kan innebära att enskilda leverantörer kan vara kritiska utifrån att de kan ha fått en offert avvisad på till exempel formella grunder.

Cereceda torgför lösa rykten och ogrundade beskyllningar i krönikans form. Det är en mycket oseriös journalistik.

Anitra Steen

Vd, Systembolaget

Johan Franco Cercedas svar på genmälet:

I Anitra Steens värld resonerar man inte, man slår fast sanningen, sett ur sitt eget perspektiv. Kritiker kallas oseriösa, det är bäst så. Då behöver man inte ta till sig den kritik som framförs.

Faktum kvarstår emellertid, leverantörer fortsätter att visa rädsla för att kritisera mäktiga Systembolaget, detta oavsett hur många nöjd leverantörsindex VD Anitra Steen än kan visa upp.

Jag lever i en verklighet där jag ofta möter denna rädsla. Anitra Steen tycks leva i en helt annan.

Det ovan hämtade är kopierat från www.wownews.se, jag rekommenderar alla att börja prenumerera på denna site.

Vad tror, tycker och tänker ni? Både ni som arbetar inom dryckesbranchen och ni konumenter. Tror ni att Systembolaget gynnar olika producenter och importörer? Finns det en svart lista?

Utnyttja de möjligheter till anonymitet som finns på det här forumet till att föra fram era åsikter.
 

Andreas L

Medlem
SV: Den Svarta Listan

Hej Krug, jag tror inte att det finns ett "officiellt" system men efter mina år i denna Bransch så har man ju fått en ganska bra insikt i hur offertförfrågningar går till, vilka viner som erbjuds och vilka som vinner, ofta med överraskande resultat.

Helt klart så har de olika inköparna klara preferenser för vissa importörer och producenter, det går ju knappast att vara neutral heller. Tänk vad skönt för oss sommelierer som får göra och tycka som vi vill...
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

I det stora hela tämligen meh...
SV: Den Svarta Listan

Tjena Andreas,

Visst är det jäkligt praktiskt att kunna bestämma själv, frihet under ekonomiskt ansvar och kundernas efterfrågan!

Ja, att säga atr Systembolaget inte använder sitt offertsystem för att utesluta vissa importörer och producenter vore ju lögn... Speciellt när det gäller de stora, fasta lanseringarna som omfattar viner som ska finnas i sortimentet under ett års tid. Vilka små importörer har möjlighet att konkurrera med de stora drakarna när det gäller den typen av viner? Sen är det ju som du säger också så att inköparna har personliga preferenser och att det är hart när omöjligt för en importör som kommit på kant med en inköpare att få in en produkt.

När ska vi klämma en pava Bourgogne?
 
Toppen