Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Domaine Gilles Barge

lukastollig

Pudelfantast
Hej

Nyligen har Gilles Barge kommit upp på min radar efter att jag fått ett erbjudande från en av mina inköpskällor, Baron Wines. Finns en del info på nätet, mer relativt knapphändig. Jag kunde i alla fall inte motstå att beställa några lådor och funderar faktiskt på att komplettera med ytterligare någon. Priserna är rätt sympatiska. Någon som har personlig erfarenhet av producenten?

För den som är nyfiken, vinerna jag köpt är:
2013 Côte Rôtie Côte Brune
2013 Côte Rôtie Le Coeur de Combard
2015 Côte Rôtie Le Combard
2016 Côte Rôtie Le Combard
 
Toppen