Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

European Wine Bloggers Conference 2010

Aqua Vitae

Medlem
European Wine Bloggers Conference 2010 går av stapeln den 22-24 oktober i Wien. Härkan du läsa mer om evenemanget och här om några av de bloggare som kommer att delta vid sidan av mig själv.

Magnus Reuterdahl
 
Toppen