Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Export av snus

Med tanke på den dialog som pågår kring import av alkohol så är detta en rätt intressant dom. Det råder tydligen ett exportförbud på snus inom EU till skillnad mot ett importförbud i andra länder. Nu blev ju paret friat men det lär ju tas upp i högre instans.

Vi klagar ju på Systembolaget och monopolet som råder men här är det väl det omvända förhållandet. Är det Sverige eller EU som begränsar den fria rörligheten av varor.

http://www.dn.se/sthlm/friande-dom-i-unikt-snusmal
 

Elvis

Medlem
SV: Export av snus

Det är väl så att snus är förbjudet inom EU, men att Sverige lyckades förhandla sig till ett undantag och då också tvingades införa ett exportförbud.
 
A

Anonymous

Elvis skrev:
Det är väl så att snus är förbjudet inom EU

Snus er ikke forbudt i Danmark. Vi producerer faktisk selv nogle enkelte gode snus produkter


Steen via iPhone
 

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
SV: Export av snus

Trevligt, och välkommen till forumet. Vi behöver fler länder representerade här, vi börjar få slut på nördar i Sverige. :D
 
A

Anonymous

Tak for det. Hvis man har lyst til at prøve dansk snus, kan jeg anbefale Thunder og Thunder Frosted ;-)


Steen via iPhone
 
Toppen