Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Granskning av SB i Livets Goda

Eloge till Livets Goda som haft en artikelserie kring Systembolaget och deras ställning i vinsverige. Jag är som tidigare skrivet inte en motståndare till SB, jag är en motståndare till monopol. Alla monopol skapar med tiden en syn på sin egen verksamhet som inte speglar verkligheten. Väldigt få kommersiella aktörer vågar idag ifrågasätta SBs roll då de vet att det kommer påverka deras försäljning till SB.

Journalister som Mölstad och BGK är beroende av det nuvarande systemet för att bedriva sin verksamhet. Även bloggvärlden har till stora delar fallit in i mönstret, många bloggar använder idag SB varunummer som det självklara sättet att hänvisa till ett vin. Så det är uppfriskande att en av de större tidningarna inom vinvärlden tar mödan att skriva en artikelserie, väntar mig inget från Allt om Mat i detta ämne men jag kan ju ha fel.

http://www.livetsgoda.se/artikel/artike ... kelId=2815

Senaste artikeln innehåller ett svar från Systembolaget.

Kring kompetens av de som ska jobba hos Systembolaget. Man får ju vara glad att SB ser kunskap kring dryck som en merit, i de flesta andra företag är det oftast ett krav att man kan något om det man ska jobba med
Det finns inget formellt krav på kunskaper om mat och dryck, även om det är meriterande.

Ja, det är säkert därför att man nästan aktivt jobbar med att öka andelen BiB
Men att ha förståelse för Systembolagets uppdrag med att minska alkoholens skadeverkningar är viktigt och därför är det något som är centralt i rekryteringsprocessen

Som monopol är det ju SB som begränsar tillgängligheten. TV4 väljer naturligtvis att titta på vilka viner som de vill men SB har ju uppdraget att sälja till svenska folket. Om de la lite mindre pengar på att annonsera om sin förträfflighet så skulle de nog kunna öka servicen till kunderna, men det ligger väl längre ner i prioriteringarna.
Att varorna, som TV4 önskar recensera, behöver vara tillgängliga i hela landet är inget som Systembolaget bestämt, utan är ett val TV4 som rikstäckande TV-kanal gjorde.
 
Toppen