Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Inlägg 100 000

Mattias Schyberg

Administratör
Kan man se hur många poster till som behövs? :)
Klicka på fliken "Forum" och titta längst ner i högra hörnet så hittar du en sådan här ruta:

Capture.JPG
 
Perfekt läge för någon hittills anonym besökare att skapa sig en medlemsprofil och ett namn med inlägg nr 100 000!
 
Toppen