Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Jancis kräver information.

chambertin

Medlem
SV: Jancis kräver information.

Jimmy Forsman skrev:
Om degdatum, hur länge skumpan legat på lees et cetera. Bra, om än sjukt lång med många små, små bokstäver, artikel.
Det gör hon rätt i tycker jag. Borde kanske t.o.m göra som kollegan Galloni; vägra prova N/V-champagne utan info om ingående årgångar, deg-datum etc.
 
Toppen