Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

仁 (JIN)

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Traditionell japansk restaurang någon minuts promenad från Omotesando (Tokyo). Alla följen sitter i egna rum. Det är stilenligt inrett och alla rätter minutiöst välgjorda. Underligt nog låter man slow-jazz strömma ut i högtalarna. Inte för att jag har något mot musik, tvärtom. Jag tycker bara det blir så FEL i sammanhanget. Tämligen dyr restaurang, 1200 kr per person inkl en servering (ICHI-GO) saké av mycket god sort och stil.
2014-07-04 18.44.07.jpg
2014-07-04 18.52.15.jpg
2014-07-04 18.58.16.jpg
2014-07-04 19.12.36.jpg
2014-07-04 19.19.13.jpg
2014-07-04 19.29.39.jpg
2014-07-04 19.34.07.jpg
2014-07-04 19.46.42.jpg
2014-07-04 19.54.22.jpg
2014-07-04 20.01.37.jpg
2014-07-04 20.13.11.jpg
2014-07-04 20.29.03.jpg
 
Toppen