Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Joomla

Som en led i det arbete vi driver att göra finewines.se till en än bättre plats tittar vi på lite nyheter och idéer. Som en del tittar vi på alternativa verktyg och undrar om det finns någon på forumet som har erfarenhet av Joomla? Skicka PM eller lägg in en blänkare här
 
Toppen