Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Krav på ingrediensförteckning för vin införs

mackan92

Medlem
Min bror som jobbar inom livsmedel skickade följande länk:

Det verkar som alla viner som produceras efter den 8:de december kommer krävas att ha samma innehållsförteckning som vanliga livsmedel.

Det stämmer och är ett nytt EU-direktiv. Och antingen kommer det framgå direkt på etiketten eller så ska det finnas en QR kod på flaskan/lådan som hänvisas till att informationen går att ta del utav. Så mest troligt kommer de flesta etiketterna få en QR kod på sig just för detta ändamål.

Sen kan man fråga när det faktiskt börjar gälla för alla viner, vad definieras med ordet "produceras"? Kan rent krasst ta ex 3 år innan det börjar framgå på ex Barolo eller andra viner som legat på lagring under flertalet år. Är det när man tappar det på flaska eller när själva pressningen av druvmusten gjorts?
 

thunberg

Flaskfantast
Administratör
Det stämmer och är ett nytt EU-direktiv. Och antingen kommer det framgå direkt på etiketten eller så ska det finnas en QR kod på flaskan/lådan som hänvisas till att informationen går att ta del utav. Så mest troligt kommer de flesta etiketterna få en QR kod på sig just för detta ändamål.

Sen kan man fråga när det faktiskt börjar gälla för alla viner, vad definieras med ordet "produceras"? Kan rent krasst ta ex 3 år innan det börjar framgå på ex Barolo eller andra viner som legat på lagring under flertalet år. Är det när man tappar det på flaska eller när själva pressningen av druvmusten gjorts?
Saxat från https://logimark.se/sv/eus-nya-vinmarkningskrav/
Från och med den 8 dec 2023 kommer EU att införa nya vinmärkningskrav som syftar till att förbättra informationen för konsumenter. Reglerna för märkning av viner och aromatiserade viner som säljs inom EU kommer kräva att bland annat ingrediensförteckningen och näringsinformation för vinet ska finnas med på etiketten. De flasketiketter som inte påverkas och behöver ändras är de som tillverkats före den 8 dec. De kan fortsätta säljas tills de tar slut på lagret.
 

thunberg

Flaskfantast
Administratör
Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/2117 så är det ett glidande datum som gäller. Om man har tryckt upp etiketterna eller inte. Så i fallet för Barolo 2021-2023 så ska de nya regelerna gälla när de släpps för försäljning då de knappast har tryckt upp etiketterna redan. Eftersom man inte behöver ange hela innehållsförtecknigen på etiketten (en QR-kod till en sida med mer info räcker) så är det just det vi kommer ser, en QR-kod. Det enda som måste vara tryckt på etiketten är energiinnehållet och eventuella allergener.

För att tillhandahålla konsumenterna bättre information bör de obligatoriska uppgifterna enligt artikel 119 i förordning (EU) nr 1308/2013 inkludera en näringsdeklaration och en ingrediensförteckning. Producenterna bör dock ha möjlighet att begränsa innehållet i näringsdeklarationen på förpackningen eller på en etikett fäst på denna till enbart energivärdet och göra den fullständiga näringsdeklarationen och ingrediensförteckningen tillgänglig på elektronisk väg, under förutsättning att de undviker insamling och spårning av användardata och inte tillhandahåller information i saluföringssyfte. Dock bör möjligheten att inte tillhandahålla en fullständig näringsdeklaration på förpackningen eller på en etikett fäst på denna inte påverka det befintliga kravet att ämnen som orsakar allergi eller intolerans ska förtecknas på etiketten. I artikel 122 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör befogenheten att anta e akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera förordning (EU) nr 1308/2013 genom att fastställa regler för angivandet och beteckningen av ingredienser. Det bör vara tillåtet att fortsättningsvis saluföra befintliga lager av vin efter tillämpningsdatumen för nya märkningskraven, till dess att dessa lager är uttömda. Aktörer bör ges tillräckligt med tid för att anpassa sig till de nya märkningskraven innan de blir tillämpliga.
 
Toppen