Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Krav på ingrediensförteckning för vin införs

mackan92

Medlem
Min bror som jobbar inom livsmedel skickade följande länk:

Det verkar som alla viner som produceras efter den 8:de december kommer krävas att ha samma innehållsförteckning som vanliga livsmedel.

Det stämmer och är ett nytt EU-direktiv. Och antingen kommer det framgå direkt på etiketten eller så ska det finnas en QR kod på flaskan/lådan som hänvisas till att informationen går att ta del utav. Så mest troligt kommer de flesta etiketterna få en QR kod på sig just för detta ändamål.

Sen kan man fråga när det faktiskt börjar gälla för alla viner, vad definieras med ordet "produceras"? Kan rent krasst ta ex 3 år innan det börjar framgå på ex Barolo eller andra viner som legat på lagring under flertalet år. Är det när man tappar det på flaska eller när själva pressningen av druvmusten gjorts?
 

thunberg

Flaskfantast
Administratör
Det stämmer och är ett nytt EU-direktiv. Och antingen kommer det framgå direkt på etiketten eller så ska det finnas en QR kod på flaskan/lådan som hänvisas till att informationen går att ta del utav. Så mest troligt kommer de flesta etiketterna få en QR kod på sig just för detta ändamål.

Sen kan man fråga när det faktiskt börjar gälla för alla viner, vad definieras med ordet "produceras"? Kan rent krasst ta ex 3 år innan det börjar framgå på ex Barolo eller andra viner som legat på lagring under flertalet år. Är det när man tappar det på flaska eller när själva pressningen av druvmusten gjorts?
Saxat från https://logimark.se/sv/eus-nya-vinmarkningskrav/
Från och med den 8 dec 2023 kommer EU att införa nya vinmärkningskrav som syftar till att förbättra informationen för konsumenter. Reglerna för märkning av viner och aromatiserade viner som säljs inom EU kommer kräva att bland annat ingrediensförteckningen och näringsinformation för vinet ska finnas med på etiketten. De flasketiketter som inte påverkas och behöver ändras är de som tillverkats före den 8 dec. De kan fortsätta säljas tills de tar slut på lagret.
 

thunberg

Flaskfantast
Administratör
Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/2117 så är det ett glidande datum som gäller. Om man har tryckt upp etiketterna eller inte. Så i fallet för Barolo 2021-2023 så ska de nya regelerna gälla när de släpps för försäljning då de knappast har tryckt upp etiketterna redan. Eftersom man inte behöver ange hela innehållsförtecknigen på etiketten (en QR-kod till en sida med mer info räcker) så är det just det vi kommer ser, en QR-kod. Det enda som måste vara tryckt på etiketten är energiinnehållet och eventuella allergener.

För att tillhandahålla konsumenterna bättre information bör de obligatoriska uppgifterna enligt artikel 119 i förordning (EU) nr 1308/2013 inkludera en näringsdeklaration och en ingrediensförteckning. Producenterna bör dock ha möjlighet att begränsa innehållet i näringsdeklarationen på förpackningen eller på en etikett fäst på denna till enbart energivärdet och göra den fullständiga näringsdeklarationen och ingrediensförteckningen tillgänglig på elektronisk väg, under förutsättning att de undviker insamling och spårning av användardata och inte tillhandahåller information i saluföringssyfte. Dock bör möjligheten att inte tillhandahålla en fullständig näringsdeklaration på förpackningen eller på en etikett fäst på denna inte påverka det befintliga kravet att ämnen som orsakar allergi eller intolerans ska förtecknas på etiketten. I artikel 122 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör befogenheten att anta e akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera förordning (EU) nr 1308/2013 genom att fastställa regler för angivandet och beteckningen av ingredienser. Det bör vara tillåtet att fortsättningsvis saluföra befintliga lager av vin efter tillämpningsdatumen för nya märkningskraven, till dess att dessa lager är uttömda. Aktörer bör ges tillräckligt med tid för att anpassa sig till de nya märkningskraven innan de blir tillämpliga.
 

mackan92

Medlem
Så här kan det bland annat se ut när man skannar en kod. Mer tydligt druvsammansättning och även i detta fall att man troligen acidifierat med vinsyra; och att man använt rektifierad, koncentrerad druvmust vid tillverkningen (förmodligen för att styra sötmagraden i vinet, då det innehåller 4g/l socker

1701333709756.png


1701333834191.png
 

Adam Frisch

Vinmakare
Det extremt jobbiga med detta är QR-koden måste vara specific för varje marknad och på den marknadens språk. Det är ett jätteproblem eftersom vi små producenter inte har råd, eller tid, eller ens möjlighet att producera en separat etikett för varje marknad. Varje gång man sätter igång en trycksekvens hos tryckaren, så är det en setup kostnad och extra tillägg för varenda liten ändring. Dessutom logistisk en mardröm, exempel: en Engelsk importör beställer 100 lådor. Sen ett par månader senare vill dom komplementera med 100 lådor till (vilket händer hela tiden). Ska jag då hålla tillbaks 100 lådor utan etiketter på den lösa grunden att dom eventuell kanske beställer? Och neka en anna importör samma vin som inte kräver QR-kod? Det blir jävligt rörigt och dålig service fort.

Jag är inte emot det i princip, bara hade hoppats att dom tillåtit det vara på engelska så vi slapp denna logistiska mardröm. Resultatet blir att det kommer sitta fula QR-kod klisterlappar ovanpå etiketterna framöver från alla mindre producenter världen över.
 

mackan92

Medlem
Det extremt jobbiga med detta är QR-koden måste vara specific för varje marknad och på den marknadens språk. Det är ett jätteproblem eftersom vi små producenter inte har råd, eller tid, eller ens möjlighet att producera en separat etikett för varje marknad. Varje gång man sätter igång en trycksekvens hos tryckaren, så är det en setup kostnad och extra tillägg för varenda liten ändring. Dessutom logistisk en mardröm, exempel: en Engelsk importör beställer 100 lådor. Sen ett par månader senare vill dom komplementera med 100 lådor till (vilket händer hela tiden). Ska jag då hålla tillbaks 100 lådor utan etiketter på den lösa grunden att dom eventuell kanske beställer? Och neka en anna importör samma vin som inte kräver QR-kod? Det blir jävligt rörigt och dålig service fort.

Jag är inte emot det i princip, bara hade hoppats att dom tillåtit det vara på engelska så vi slapp denna logistiska mardröm. Resultatet blir att det kommer sitta fula QR-kod klisterlappar ovanpå etiketterna framöver från alla mindre producenter världen över.
Kanske är för långsökt men sätter inte importörerna på etiketter idag på flaskorna när de ex kommer till. Sverige? Hade kanske varit mer lämpligt att importören gör det baserat på data som kommer från producenten som då även kan anpassa informationen efter språk?

Det händer ju idag att det kommer viner med stora vita, om inte fula etiketter som klistras på vissa viner idag. I vilka fall vet jag inte?

/M
 

Kangeye

Medlem
Det går även att använda en resolver som beroende på den scannande enhetens språkinställningar eller location, dynamist redirectar QR-länken till den URL med motsvarande språk/information osv. Dvs man skulle kunna ha samma QR kod på alla etiketter.

Inte helt trivialt att sätta upp själv direkt men finns tjänster för detta.
 

Jonas Sand

Medlem
Det extremt jobbiga med detta är QR-koden måste vara specific för varje marknad och på den marknadens språk. Det är ett jätteproblem eftersom vi små producenter inte har råd, eller tid, eller ens möjlighet att producera en separat etikett för varje marknad. Varje gång man sätter igång en trycksekvens hos tryckaren, så är det en setup kostnad och extra tillägg för varenda liten ändring. Dessutom logistisk en mardröm, exempel: en Engelsk importör beställer 100 lådor. Sen ett par månader senare vill dom komplementera med 100 lådor till (vilket händer hela tiden). Ska jag då hålla tillbaks 100 lådor utan etiketter på den lösa grunden att dom eventuell kanske beställer? Och neka en anna importör samma vin som inte kräver QR-kod? Det blir jävligt rörigt och dålig service fort.

Jag är inte emot det i princip, bara hade hoppats att dom tillåtit det vara på engelska så vi slapp denna logistiska mardröm. Resultatet blir att det kommer sitta fula QR-kod klisterlappar ovanpå etiketterna framöver från alla mindre producenter världen över.
Det låter ju helt bisarrt. Extra underligt är det ju med tanke på att webbsidor ju faktiskt har åtminstone okej fungerande översättningsfunktioner (som ju knappast kommer bli sämre). Att låta producenterna/importörerna stå för språkstödet till de som känner sig osäkra på t.ex engelska verkar jäkligt besvärligt.
 

Boletus

Medlem
Det låter ju helt bisarrt. Extra underligt är det ju med tanke på att webbsidor ju faktiskt har åtminstone okej fungerande översättningsfunktioner (som ju knappast kommer bli sämre). Att låta producenterna/importörerna stå för språkstödet till de som känner sig osäkra på t.ex engelska verkar jäkligt besvärligt.
Det är väl dock strikta regler kring hur livsmedelsförteckningar får återges som dessutom skiljer sig åt från land till land?
 

chambertin

Medlem
Det extremt jobbiga med detta är QR-koden måste vara specific för varje marknad och på den marknadens språk. Det är ett jätteproblem eftersom vi små producenter inte har råd, eller tid, eller ens möjlighet att producera en separat etikett för varje marknad. Varje gång man sätter igång en trycksekvens hos tryckaren, så är det en setup kostnad och extra tillägg för varenda liten ändring. Dessutom logistisk en mardröm, exempel: en Engelsk importör beställer 100 lådor. Sen ett par månader senare vill dom komplementera med 100 lådor till (vilket händer hela tiden). Ska jag då hålla tillbaks 100 lådor utan etiketter på den lösa grunden att dom eventuell kanske beställer? Och neka en anna importör samma vin som inte kräver QR-kod? Det blir jävligt rörigt och dålig service fort.

Jag är inte emot det i princip, bara hade hoppats att dom tillåtit det vara på engelska så vi slapp denna logistiska mardröm. Resultatet blir att det kommer sitta fula QR-kod klisterlappar ovanpå etiketterna framöver från alla mindre producenter världen över.
Tillåter inte regelverket att man får välja språk på hemsidan dit man länkas från QR-koden ?
 

Boletus

Medlem
Bra poäng! Det är säkert så. Jag tänkte mest på QR-grejen inser jag.
Är inne på samma spår - de borde ju vara fullt möjligt att trycka etiketter med en QR-kod som länkar till engelsk innehållsförteckning och sen lägga upp nya regioner vid behov.
 

Adam Frisch

Vinmakare
Intressant med resolver. Visste inte att sånt fanns. Ska kolla lite närmare på det.

Också osäker på om det blir tillåtet att välja språk på QR-länken? Som jag initialt fått det berättat, så måste det hamna på en korrekt näringsinnehållsbeskrivning (puh!), men det är möjligt att man får välja språk. I sånt fall är ju saken biff och problemet löst.

Som Mackan nämnde, redan idag får jag ju klistra på en svensk etikett under där det står att vinet "Innehåller sulfiter" och vem importör är. Men den är väldigt lite, ska man få in en QR-kod på den måste den bli större.
 

mackan92

Medlem
Intressant med resolver. Visste inte att sånt fanns. Ska kolla lite närmare på det.

Också osäker på om det blir tillåtet att välja språk på QR-länken? Som jag initialt fått det berättat, så måste det hamna på en korrekt näringsinnehållsbeskrivning (puh!), men det är möjligt att man får välja språk. I sånt fall är ju saken biff och problemet löst.

Som Mackan nämnde, redan idag får jag ju klistra på en svensk etikett under där det står att vinet "Innehåller sulfiter" och vem importör är. Men den är väldigt lite, ska man få in en QR-kod på den måste den bli större.
Aha så det är ni som gör det? Inte importören? Tänker typ etiketten nedan som i sig är ruggigt ful och inte särskilt estetisk alls.

1701762070286.jpeg
 

Adam Frisch

Vinmakare
Jag tror det varierar. Ibland är det nog importören som klistrat på etikett när vinerna anlänt till Svedala. Men dealen jag har med Vinunic är att jag sätter på etikett som jag trycker här. Den är väldigt liten i dagsläget, kanske 1x3cm.
 
Toppen