Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Langoa-Barton 98 ?

Magikern

Medlem
Gjorde mitt livs kanske bästa vinreklamation hittills när jag jag löste tillbaka en Bussola Amarone på grund av fel årgång.

Funderar lite på att köpa en Langoa-Barton 98 i stället men är lite osäker på hur bra det vinet är.

Någon som provat sen det släpptes på SB?
 
Toppen