Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Lanseringsplan 2013

Systembolagets lanseringsplan för 2013 är tillgänglig. Generellt ska utbude och tillgänglighet ökas, fler butiker ska ha ett bredare sortiment, mindre leverantörer ska kunna offerera. Systembolaget svänger enligt min mening för att kunna konkurrera mer effektivt med näthandeln.

Lanseringsplan 2013

Vad innebär trenderna för sortimentet?
Vi ska erbjuda ...
... produkter med lägre alkoholhalt och i mindre
förpackningar eftersom allt fl er bryr sig om sin
hälsa.
... produkter i alla prisklasser för att möta det
rådande ekonomiska läget.
... produkter i miljövänliga förpackningar så
som PET, pappförpackningar och lättviktsglas
då medvetenheten om vår påverkan på miljö och
klimat ökar.
... ekologiska produkter och etiskt certifi erade
produkter, då allt fl er vill göra gott.
... exklusiva artiklar och mousserande vin, eftersom
att ”lyxa till det” i vardagen är ett behov
även under ekonomiskt osäkra tider.
... nya produkttyper, ursprung och stilar. I ett
individua liserat samhälle som Sverige söker
människor alltmer efter unika upplevelser.

Som i tidigare lanseringsplan finns vi på forumet med som grupp. Tror dock väldigt få av de som skriver här är över 50 år.

Mångsidiga konnässörer (1,4%)
De mångsidiga konnässörerna är en mycket liten
grupp som vi har brutit ut ur gruppen Sofi stikerade
kännare. De utmärker sig då vin, öl och whisky
är den här gruppens största intresse. Många frågar
den mångsidige konnässören om råd, och de har
en stor påverkan på sin omgivning gällande
alkoholhaltiga drycker. De mångsidiga konnässörerna
är mycket av allt. De är kreativa, djupa,
varumärkesintresserade och alltid intresserade
av att lära sig mer. De är främst män över 50 år
som bor i tätort/medelstor stad.
 
Trådskapare
A
SV: Lanseringsplan 2013

Om man läser planen så även om den är generell så är den mer positivt skriven än planen 2011. Det visar sig ju bland annat av att Ulf Sjödin skrivit under planen, dvs den har en avsändare. Planen 2011 var anonym.

Det pratas också mycket om att höja kvalité även om det påverkar priset. Så har jag blivit en monopolkramare, absolut inte men det är bra att med ett monopol att det finns en förändringsvilja. Förändring under galgen, troligen, men att man anställde en MW, Ulf Sjödin ger nog till slut lite genomslag

Nya prisintervall
Premiumiseringen har gjort att vi på System -
bolaget förskjutit våra gränser för när ett vin
ska anses ha en volym-, profi l- eller spets-roll.
Vi ser att 70 kronor inte är samma psykologiska
tröskel som tidigare, och inte ens hundrakronorsnivån
innebär längre en naturlig övre gräns för
kunderna.

Champagne har under fl era år haft en stark
tillväxt, 6 procent per år under den senaste
femårsperioden, men utvecklingen har stannat
av och ökningen blev måttliga 2,7 procent för
2011. Den största ökningen hittar vi i det lägsta
prissegmentet och snittpriset för en fl aska champagne
har därför minskat något under 2011. I
lanserings planen har vi därför planerat en serie
nya champagner i mellanprisklass för att säkerställa
en stilmässigt större bredd, som krävs för
att tillfredsställa en ständigt mer kunnig champagnekund.
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
SV: Lanseringsplan 2013

Anders Landström skrev:
Som i tidigare lanseringsplan finns vi på forumet med som grupp. Tror dock väldigt få av de som skriver här är över 50 år.

Mångsidiga konnässörer (1,4%)
De mångsidiga konnässörerna är en mycket liten
grupp som vi har brutit ut ur gruppen Sofistikerade
kännare. De utmärker sig då vin, öl och whisky
är den här gruppens största intresse...
De är främst män över 50 år
som bor i tätort/medelstor stad.

Jorå, visst finns det folk i t.ex. 30-40-årsåldern som passar in på denna beskrivning, men tittar du på personer i t.ex. Munskänkssektioner som går på många provningar, inte blinkar att köpa dyrare viner och åker på vinresor, så lär det vara många fler 50+are än under 50. Medan vissa hittar det mer aktiva vinintresset i yngre år (och det kanske är mer dessa som skriver på det här forumet), sker det också en rätt stor "nyrekrytering" till gruppen bland medelålders par, nog ofta folk med hyfsad lön och mer eller mindre utflugna barn. Det är då folk som kanske har druckit goda viner förr, hittat en del favoriter, men sedan går vidare med intresset i medelåldern, börjar gå kurser, åka på vinresor m.m.
 
Toppen