Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Login med Twitter

På grund av problem med inloggningen har finewines.se stängt av den funktionen tills vidare. En ny uppdatering kommer att komma med nästa utgåva av vår programvara och vi väljer att avvakta den innan vi aktiverar funktionen igen.

Det går naturligtvis att registrera sig som vanligt och även inloggning med Facebook fortsätter att fungera.

Vidare kan man skicka inlägg till både Twitter och Facebook som tidigare. Dela med er, dela mera. Det hjälper oss att få en mer läsare och i längden medlemmar
 

Mattias Schyberg

Administratör
På grund av problem med inloggningen har finewines.se stängt av den funktionen tills vidare. En ny uppdatering kommer att komma med nästa utgåva av vår programvara och vi väljer att avvakta den innan vi aktiverar funktionen igen.

Det går naturligtvis att registrera sig som vanligt och även inloggning med Facebook fortsätter att fungera.

Vidare kan man skicka inlägg till både Twitter och Facebook som tidigare. Dela med er, dela mera. Det hjälper oss att få en mer läsare och i längden medlemmar
Hur skickar man inlägg direkt till Twitter?
 
Trådskapare
A
Nu är funktionen att logga på med Twitter aktiverat. Det är framförallt de som inte är medlemmar idag som kommer har nytta av funktionen då registreringen blir lite enklare och man behöver endast ett lösenord.
 
Toppen