Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Lokalt & småkskaligt 5 december 2022

thunberg

Flaskfantast
Administratör
Plockat från SB.

KategoriProducentProduktÅrgångNummerLandVolymPris
FRUKTVINÅhus VingårdGuld202138493Sverige200 ml154 kr
MOUSSERANDE VINGute VingårdWisby Mousserande202138561Sverige750 ml349 kr
VITTWine MechanicsLokalproducerat EU-vin202138641EU750 ml329 kr
VITTLottenlund EstateLotima Noble202138579Sverige750 ml349 kr
VITTVingården i KlagshamnSvea Rike-38630Sverige750 ml359 kr
VITTVingården i KlagshamnSilex202038632Sverige1500 ml795 kr
RÖTTWine MechanicsMeat Leaf (I wood do anything for love)202038640EU750 ml695 kr
TORRT FRUKTVINArtic WinerySvart201938541Sverige750 ml251 kr
 
Toppen