Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Mitt bröllop

Elvis

Medlem
Träffade fotografen idag och fick se alla bröllopsbilder. När vi kom till den här bilden så sa min fru "den här borde du lägga ut i vinforumet". Givetvis gör jag som min fru säger. ;)

2dmaxb4.jpg

Foto: Paulina Westerlind
 
Toppen