Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Någon som kan programera appar?

Skumpagne

Husmor/Älskare/Lagrare/Pappa
Har en rolig ide till en app men inte kunskapen att programera den.
Finns det någon här som är duktig på app programering?
 
Toppen