Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Nu kan gäster skriva inlägg på finewines.se

Nya tider, nya möjligheter!

Du som är inne och läser men inte har tagit steget till att bli medlem; här är din chans att komma med tips, förslag och synpunkter på forumet.

Och vi hoppas så klart att du kommer att välja att registrera dig i framtiden!

Allt som är relaterat till vin och dryckeskultur kan avhandlas. Vi har många som läser och genom att ta bort kravet på registrering för en del av forumet vill vi ge fler möjligheten till dialog. Dialog är ju trots allt varför finewines.se finns.

Några enkla regler. Delen kommer vara hårdare modererat. Vi kommer direkt ta bort påhopp, reklam eller saker som ej följer forumets regler. Gäster måste ange en pseudonym men annars krävs ingen övrig information. In och skriv.
 
Toppen