Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Nyheter

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
SV: Nyheter

Tsk, inte ska väl jag!

Det var mes om att jag fick ett PM där harn pep om att han varit duktig och så slängde jag tråden på en gång. Så, han ska få sina sekunder i rampljuset!

Nästa gång kanske det är dags att uppmärksamma "vacinet"...
 
Toppen