Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Platsbyggda Vinkällare

Presence Design

Leverantör
Presens[ce] Design lanserade nyligen ett koncept som innefattar design, konstruktion och installation av vinkällare. Baserat på önskemål om design och typ av förvaring tar vi fram en unik helhetslösning med isolering, förvaring, belysning och dörr. Med genuint hantverk, kombinerat med vackra träslag och en känsla för varje detalj skapar vi en platsbyggd möbel som tryggt förvarar vinflaskorna tills det är dags att njuta. När allt är klart blir vinkällaren en del av inredningen i ert hem. Mer information och inspiration finns på www.presencedesign.se
Välkomna!
Vänligen,
Göran
 
Trådskapare
P

Presence Design

Leverantör
Ser bra ut. Men hur har ni tänkt kring luftfuktigheten?
Tack!
Luftfuktigheten är den aspekt av klimatkontollen som ofta är mest beroende av utomstående faktorer. Den varierar inte bara beroende på årstid utan även av lokala förhållanden där vinkällaren är placerad. Det finns några olika strategier att använda sig av.
Sätter vi in ett aggregat som installeras genom väggen (kall luft till vinkällaren och varm luft till utrymmet utanför) så kan man reglera om kondensen ska föras in i vinkällaren eller tas ut utanför. Därigenom finns en möjlighet att justera luftfuktigheten i vinkällaren. I dessa fall kan även det utrymme som den varma sidan sitter på påverka, om den sitter i ett fuktigare utrymme (exempelvis en tvättstuga) så ventileras det in mer fuktig luft.

Ytterligare ett alternativ är att sätta in en luftfuktare som håller luftfuktigheten konstant. Viktigt är även att aggregatet som installeras är just för vinkällare. Vanliga kylaggregat tenderar att dränera fukt från luften.

Min rekommendation är att man under det första året övervakar luftfuktigheten och baserat på de faktiska förhållandena ser vilka åtgärder som kan behövas.
När det är konstaterat att luftfuktigheten ska höjas så rekommenderar jag också att luftfuktigheten höjs i små steg under en längre period. Eftersom all inredning vi gör är i trä så behöver trät tid på sig att anpassa sig till de nya förhållandena. En allt för snabb och stor justering av luftfuktigheten kan påverka trät.

Jag hoppas ovanstående var svar på din fråga.
Glas påsk!

Vänligen,
Göran
 
Toppen