Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Plus provar lådvin mot flaska

KockJohan

Cioccolato Catering
Leverantör
SV: Plus provar lådvin mot flaska

Tack för dom:)!

Om jag var inköpschéf på SB och ha bidragit till att 50% av försäljningen är av BIB. Kan man inte mer än att se sig själv som orsak till att göra allmän ohälsa bland folket?
Jag haddde ingen aning om att det var så mycket som 50%....de ju helt sjukt! :eek:
 

Per Stade

Lege artis
SV: Plus provar lådvin mot flaska

johan1279 skrev:
Tack för dom:)!

Om jag var inköpschéf på SB och ha bidragit till att 50% av försäljningen är av BIB. Kan man inte mer än att se sig själv som orsak till att göra allmän ohälsa bland folket?
Jag haddde ingen aning om att det var så mycket som 50%....de ju helt sjukt! :eek:

Det är värre än så:

Rött vin 63%, vitt vin 70% och totalt 65% av försäljningen är i boxar eller annan pappförpackning.
Ur kvalitetssynpunkt är övriga pappförpackningarna väl det allra sämsta?
 
Toppen