Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Portvinsprovning på Grappe imorgon

Krug88

Medlem
Har bokat 2 platser på en portvinsprovning med Quinta do Noval på Grappe imorgon, men hinner inte gå.
Tider: 18,30 till 21,00.
Någon som vill ta platserna, kostar 850kr?

Bland annat serveras:

Cedro do Noval(rött vin) 07 och 05
Quinta do Noval(rött vin) 07 och 05
LBV 03
Tawny 10 år
Vintage Silval 01
Quinta do Noval vintage port 07, 04, 03, 00
Quinta do Noval Nacional 03, 96, 80, 70, 64
 
Toppen