Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Prishöjningar på gång!

MagnusH70

Medlem
Saxat ur senaste utskicket från Ward, men det gäller generellt:
"Något som helt säkert kommer att hända är att priserna på alkohol går upp. Regeringen höjer alkoholskatten den 1 januari 2017 och Systembolaget ”justerar sina marginaler”, vilket ju innebär prisökningar. De svenska importörerna får dock inte göra några prisändringar förrän den 1 mars, så prishöjningar blir det över hela sortimentet. "
:eek::eek::mad:
 

Magnus L

urydhtfilgukj
Saxat ur senaste utskicket från Ward, men det gäller generellt:
"Något som helt säkert kommer att hända är att priserna på alkohol går upp. Regeringen höjer alkoholskatten den 1 januari 2017 och Systembolaget ”justerar sina marginaler”, vilket ju innebär prisökningar. De svenska importörerna får dock inte göra några prisändringar förrän den 1 mars, så prishöjningar blir det över hela sortimentet. "
:eek::eek::mad:
https://vintomas.wordpress.com/2016/04/17/forvarning-om-hojd-alkoholskatt-2017-i-varbudgeten/

ca 1 kr per vinflaska i skatteökning upp till 15% och för en som dras lite mer åt det fylliga hållet så blir det nästan 2 hela kr!
 
Last edited:
Toppen