Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Provning av Special Club i Gbg 11 december

p.e.e.r

Medlem
Vi är ett gäng som ska prova dussinet Special Club samt några referensviner den 11 december i Göteborg (preliminärt hos Eriksbergs vinsällskap). Det finns några platser kvar som här erbjuds till hugade spekulanter mot självkostnadspris.

Ropa till den som är intresserad!
 

perpro

Medlem
SV: Provning av Special Club i Gbg 11 december

Trevligt, hade gärna kommit, men det blev lite svårt att hinna med. Posta gärna om ni har fler provningar!
 
Toppen