Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Random Cork Oxidation

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
En defekt som det talas ganska tyst om är Random Cork Oxidation (RCO) eller, som det också kallas, Random Oxidation. Det här är dock ett problem som många vinmakare har börjat upptäcka på senare tid, och olyckligtvis så visar det sig främst på äldre viner. Alla har vi säkert upplevt att vi provat viner från samma låda som har varit helt olika i stilen eller mognadsgraden. RCO är speciellt tydligt i vita viner, därför också (måste man anta) även i Champagne, få röda viner på grund av sin struktur har en tendens att vara betydligt tåligare mot oxidation än sina vita motparter. Och eftersom oxidationsprocessen tar tid så är detta någonting som ofta drabbar just äldre viner.

En vinmakare jag talade med för någon vecka sedan beskrev detta som ett stort problem som börjat uppenbara sig under de senaste 10 åren. Ett av de bästa Chardonnayviner han gjort var årgång 1979 och det är ett vin som, enligt honom är fantastiskt än i dag, ungdomligt och fräscht och ett vin som de brukar dricka varje år. För ca 10 år sedan så började det dyka upp märligt oxiderade flaskor, först någon då och då, sen med större och större frekvens tills man idag har problemet med att ca hälften av flaskorna är oxiderade och den andra hälften är i toppskick. Han säljer även av det här vinet i sitt tasting room, och när det är dags att fylla på så får han stå ute i vineret och lysa igenom alla flaskor för att avgöra vilka flaskor som är bra ovh vilka som är oxiderade. Skillnaden i pris är ju naturligtvis enorm, de oxiderade säljs ut som kuriosa medan de bra flaskorna säljs ut för runt femhundringen, vilket är mycket pengar för att kränga museumviner i ett tasting room.

Det läskiga med hela den här processen är att korkarna kommer från samma sändning, det är ingen skillnad i utseendet mellan korkarna på bra respektive dåliga flaskor och det är inte heller någon skillnad i doft kontra densitet på dem. Det verkar imångt och mycket godtyckligt... Jävligt skrämmande!

Vad har ni för erfarenheter av detta på era äldre viner?
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
SV: Random Cork Oxidation

Tack för länkarna, ska kolla på dem vid tillfälle!

Jo, jag har också läst det där med "free Sulphur", att oxidationen börjar när mängden fritt svavel blir mindre än, tror jag, 15 ppm är ju allmänt känt. Problemet verkar ju vara att vissa korkar har en betydligt högre luftgenomströmning än andra korkar, och att detta påverkar vinet. Andra verkar tro att det kan vara en annan kemisk reaktion som sker i flaskan som är helt oberoende av förslutningen. Askorbinsyra verkar vara en misstänkt, brister under buteljeringen en annan... Många orsaker till samma tråkiga slut. Oxade viner...
 
Toppen