Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Riga i april

Ska till Riga i slutet av april under en dryg vecka och tar gärna emot tips gällande bra restauranger och vinbarer (även om jag förstått att Latvian beer ska vara en grej). Tar även tacksamt emot andra tips. Vi kommer hyra bil några dagar så längre dagsutflykter är absolut aktuellt.
 
Toppen