Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Sambeställning av Domaine de Cristia 2007?

kayaker

Cyklist
Jag försöker kolla intresset för att beställa hem vin från Domaine de Cristia vi privatimport. Ett antal personer såväl här som utanför forumet är intresserade. Jag kan ta på mig att sammanställa önskemål och vidarebefordra dessa till en lämplig importör. (SS var tydligen inte intresserade.)

De viner som i första hand är intressanta är:

- Domaine de Cristia CdP 2007
- Domaine de Cristia CdP Vieilles Vignes 2007 (RP: 95-98p)
- Domaine de Cristia CdP Renaissance 2007 (RP: 93-96p)

Priserna på plats i slutet av maj var 24, 52 resp. 48 Euro.

Mer information om vinerna och domänen finns på http://www.cristia.com/. Både jag och El Burro Grande har f.ö. besökt domänen, provat viner och träffat de genomtrevliga ägarna.

Om ni är intresserade så skicka ett PM till mig så gör jag en sammanställning av möjlig efterfrågan till någon gång i nästa vecka. Naturligtvis är ingenting bindande i nuläget.

Jag, Jos, Keen, El Burro Grande + en utomstående har hittills anmält intresse för följande:

CdP 2007: 6st
CdP Vieilles Vignes 2007: 18st
CdP Renaissance 2007: 22st
 
Toppen