Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Selosse börjar med NFT chip på flaskorna

Vingubben

Medlem
Drack en rosé med NFC förra veckan och nedan är lite av informationen som man fick när man läste av. Bla vilka årgångar som ingick. Dock fanns ingen info på flaskan så om man vill veta deg datum så måste man läsa av.


105428B7-661E-4B21-A682-E9409B848E4D.jpeg

29784049-895F-4396-97B7-6680AB90EE4F.jpeg

7FCEF5A5-9814-4C12-B538-D5983BCB2A51.jpeg
 
Toppen