Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Systembolaget storvarslar

Neddragningen ska inte påverka bolagets butiker eller varudepåer, utan det är chefer och medarbetare på huvudkontoret som berörs.
Totalt finns det 576 tjänster på huvudkontoret. Systembolaget kan inte i nuläget uppge hur många personer som kommer att sägas upp när tjänsterna försvinner.
Hoppsan, där ser man. "Över 100 tjänster" som försvinner enligt artikeln samt andra medier.

Syftet är att frigöra resurser till andra satsningar inom digitalisering, hållbarhet och folkhälsa.
Snark... Å andra sidan, satsning på digitalisering kanske gör att de kontroversiella (nåja, storm i ett Zaltoglas) beslutet om ändring av webblansering kanske inte är början på mer snålande i IT-lösningar.
 

LarsW

Medlem

Att frigöra motsvarande 200 MSEK borde vara ganska mycket folk. Kanske 200. Undrar om det finns så mycket ineffektivitet, eller om vår service kommer att påverkas.
Det står ju att : "Neddragningen ska inte påverka bolagets butiker eller varudepåer, utan det är chefer och medarbetare på huvudkontoret som berörs. "

Så om man får tro på det ska väl inte servicen som sådan påverkas så mycket, beroende på var ansvaret för specialsaker som privatimport och dylikt ligger.
Jag är mer orolig för utbudet då beslut om inköp ligger centralt och man lär väl satsa på vad som ger klirr i kassan och inte vad några få procent entusiaster vill ha...
 
Toppen