Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Systembolagets T5 lansering 1 november 2013

Småpartier i ett antal större butiker med lansering 1 november 2013 (T5)

Har inte gått in i detalj i listan men ser 2011 Langhe Nebbiolo Scavino som kanske kan vara ett trevligt drickvin. Louis Jadot släpper en Beaune Premier Cru (?) från 2008.

Listan är som alltid preliminär och priser bör kontrolleras

T5 lansering 1 november 2013
 
Trådskapare
A
SV: Systembolagets T5 lansering 1 november 2013

Anders Landström skrev:
Småpartier i ett antal större butiker med lansering 1 november 2013 (T5)

Har inte gått in i detalj i listan men ser 2011 Langhe Nebbiolo Scavino som kanske kan vara ett trevligt drickvin. Louis Jadot släpper en Beaune Premier Cru (?) från 2008.

Listan är som alltid preliminär och priser bör kontrolleras

T5 lansering 1 november 2013

Då det finns en del Baladin-fantaster på forumet så kanske det är värt att peka ut att Nora släpps i november
 
Toppen