Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Systembolagets T5 lansering 2 maj 2013

Småpartier i ett antal större butiker med lansering 2 maj 2013 (T5)

2011 Riesling från Dönnhoff och Willi Schaefer samt Langhe Nebbiolo från Massolino är några av de få mer kända producenterna på denna lansering.

Listan är som alltid preliminär och priser bör kontrolleras

T5 lansering 2 maj 2013
 
Toppen